Tehnični izzivi

V delavnici rešujemo razne izzive iz tehničnega in naravoslovnega področja.